Серія "Моє місто"

"Пам'ятки історії та культури Івано-Франківська. Некрополі Івано-Франківська" (№ 31/4)

Рік:2012
Обкладинка:м'яка
Формат:А5
Видавництво:"Лілея-НВ"
Місто:Івано-Франківськ
Кількість сторінок:224
ISBN:978-966-668-253-9
40,0 грн.
шт.
Деталi

 

      Запропонована увазі читачів книга створена у процесі підготовки тому за­гальнодержавного видання «Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область». Вона продовжує науково-популярну серію, що має на меті ближче ознайомити жителів і гостей краю з пам’ятками історії, археології та мистецтва, а також привернути увагу до проблем їх дослідження і збереження.

      Видання розповідає про некрополі м. Івано-Франківська. Описи пам’яток доповнені відомостями про історію їх встановлення, руйнування та відновлення, а також великою кількістю світлин.

      Книжка буде цінна для краєзнавців, педагогів та учнів, усіх подвижників галузі пам’яткознавства і тих, хто тільки відкриває для себе неоціненні культурні скарби рідного краю.

 

 

Від авторського колективу

Запропонована увазі читачів книга є другою з трьох частиною тому «Звід пам'яток історії та культури Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села міської ради», створеного науково-редакцій­ним відділом. До неї ввійшли матеріали про всі міські цвинтарі. Під час роботи збережені методологічні принципи, використані в роботі над першою книгою. Через необхідність перехресних посилань збе­режена загальна нумерація тому.

Видання містить відомості про поховання відомих державних, громадсько-політичних, культурно-освітніх діячів різних історичних періодів (письменників, священиків, педагогів, науковців, лікарів, акторів, винахідників та ін.), а також про військові цвинтарі, братські та одиночні могили січових стрільців, вояків УГА, підпільників ОУН і вояків У ПА, воїнів радянської та інших армій, котрі знайшли вічний спочинок на прикарпатській землі.

При написанні статей автори користувалися методичними реко­мендаціями, розробленими Головною редакцією «Зводу пам'яток історії та культури України» у Києві. Критеріями для відбору персо-налій служили загальнодержавне суспільне значення їхньої діяль­ності, вагомість внеску в соціально-політичний, економічний, куль­турний і духовний розвиток краю.

Для зручності пошуку всі описані некрополі подані в алфавітно­му порядку за назвами вулиць, на яких вони розміщені; статті про могили в межах цвинтаря - за прізвищами похованих. Оскільки кла­довища є комплексними пам'ятками, що охоплюють багато об'єктів, для впорядкування статей використано принцип подвійної нумерації.

Заголовки статей набрано жирним шрифтом, у дужках відповід­ними скороченнями позначено вид пам'яток (іст., мист.). Кожна стаття про цвинтар має вступну частину, що містить коротку істо­ричну довідку, загальний опис кладовища та перелік найцінніших в мистецькому й історичному ракурсі поховань.

Стаття про могилу включає відомості про її розташування, біо­графічну довідку про поховану людину, опис надгробка і копію напи­су на надмогильній плиті. В кінці подані використані автором дже­рела та література.


Коментарів ще не додавалось!

Для додавання коментарів
увійдіть на сайт або зареєструйтесь!